کد خبر: 11399تاریخ انتشار : ۸:۴۲:۵۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

حضور دکتر اقبال نیا در همایش جامعه بانوان صنعت هوانوردی ایران

همایش جامعه بانوان صنعت هوانوردی ایران با حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان سرکار خانم دکتر عرفانیان، عضو هیات مدیره و مشاور أمور بانوان شرکت فرودگاههاى کشور سرکار خانم دکتر ابراهیمى و رییس سازمان زنان حزب اسلامی کار سرکار خانم دکتر اقبال نیا و جمعی از مدیران محترم شرکت های هواپیمایی، استادان […]

همایش جامعه بانوان صنعت هوانوردی ایران با حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان سرکار خانم دکتر عرفانیان، عضو هیات مدیره و مشاور أمور بانوان شرکت فرودگاههاى کشور سرکار خانم دکتر ابراهیمى و رییس سازمان زنان حزب اسلامی کار سرکار خانم دکتر اقبال نیا و جمعی از مدیران محترم شرکت های هواپیمایی، استادان گرامی دانشگاه های هوانوردی،خلبانان،معاونت عملیات وفنی شرکت های هواپیمایی و هلکوپترى دهم بهمن ماه سال جاری برگزار گردید.
این همایش در راستای معرفی جامعه بانوان صنعت هوانوردی ایران و جلب حمایت از تمامی شرکتهاى هواپیمایی و هلکوپترى و دیگر ارگانهاى مرتبط برگزارگردید.

 

//همایش جامعه بانوان صنعت هوانوردی ایران//۱۰ بهمن ۱۳۹۵