تاريخ انتشار : ۲۳:۳۷:۳۵ - یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

اعضای شورای مرکزی

اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل حزب اسلامی کار به شرح زیر است: ۱. اسفندیار آهن‌جیده ۲. حسین افکاری ۳. افسانه اقبال‌نیا ۴. محمدمهدی انتشاری ۵. محمدرضا بادامچی ۶. ابوالفضل بختیاری ۷. امیرعباس پرکنی ۸. پیمان تحقیقی ۹. سهیلا جلودارزاده ۱۰. افشین حبیب‌زاده ۱۱. داود حمیدی ۱۲. علیرضا حیدری ۱۳.محمدرضا خلیل‌آبادی ۱۴. داریوش دیودیده ۱۵. بابک […]

اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل حزب اسلامی کار به شرح زیر است:
۱. اسفندیار آهن‌جیده
۲. حسین افکاری
۳. افسانه اقبال‌نیا
۴. محمدمهدی انتشاری
۵. محمدرضا بادامچی
۶. ابوالفضل بختیاری
۷. امیرعباس پرکنی
۸. پیمان تحقیقی
۹. سهیلا جلودارزاده
۱۰. افشین حبیب‌زاده
۱۱. داود حمیدی
۱۲. علیرضا حیدری
۱۳.محمدرضا خلیل‌آبادی
۱۴. داریوش دیودیده
۱۵. بابک رحیمی
۱۶. علیرضا زمانی نوری
۱۷. محسن سرخو
۱۸. محمدرضا سرمدی
۱۹ رضا سعیدی
۲. حاتم شاکرمی
۲۱. محمد شیرخانی
۲۲. حسن صادقی
۲۳.
۲۴. هوشمند صفایی
۲۵. انسیه طلاگر
۲۶. اللهیار عرب
۲۷. محمدتقی علی‌حسینی
۲۸. علی یاری
۲۹. طاهره عیدی‌زاده
۳۰. مجید عینی
۳۱. مهدی فرنیان
۳۲. فلاح
۳۳. احمد فرزاد
۳۴. مرادی کردی
۳۵. حسین کمالی
۳۶. پیام مجرد همدانی
۳۷. علیرضا محجوب
۳۸. علیرضا محمودی
۳۹. سیدحسن موسوی
۴۰. سیدحسن موسوی تبریزی
۴۱. حمید نجف
۴۲. پرویز نصیری
۴۳. دلاور نظری
۴۴. محمدباقر نیشابوری
۴۵. سیدفخرالدین هاشمی جهرمی