تاريخ انتشار : ۰:۰۰:۰۰ - یکشنبه -۱۱۵۶ فروردین ۶

اساس نامه و مرامنامه

«اساسنامه حزب اسلامی‌کار» مقدمه: نقش تشکیلاتی این حزب هدایت و سازماندهی نیروهای با ایمان و فعال تمامی اقشار اجتماعی به خصوص قشر جوان و نیروی کار است که در تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی ، نقش تعیین کننده داشته اند.همچنین شناسایی ، سازماندهی و ارتقای کیفی نخبگان و استعدادهای جوان و پویایی که با درک عمیق […]

«اساسنامه حزب اسلامی‌کار»

مقدمه:

نقش تشکیلاتی این حزب هدایت و سازماندهی نیروهای با ایمان و فعال تمامی اقشار اجتماعی به خصوص قشر جوان و نیروی کار است که در تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی ، نقش تعیین کننده داشته اند.همچنین شناسایی ، سازماندهی و ارتقای کیفی نخبگان و استعدادهای جوان و پویایی که با درک عمیق خود از نیازهای روز جامعه اسلامی و انقلابی ایران و اهداف مقدس جمهوری‌اسلامی، باید مشارکت مؤثری را در حفظ و تکامل انقلاب اسلامی داشته باشند .

فصل اول – کلیات:

ماده۱: نام :‌حزب‌اسلامی‌کار

ماده۲: محل : مرکز اصلی حزب در تهران واقع است و شعب آن دراستانها ، شهرستانها و روستاها تشکیل خواهد شد

ماده۳: ارکان حزب عبارتند از :

– هوادار

– عضو

– حوزه

– کنگره

– شورای مرکزی

– دبیر کل

– دفتر سیاسی

– دفتر برنامه ریزی

– شورای داوری

– شورای اجرایی

– شورای شهرستان و روستا

– سازمانهای وابسته

فصل دوم – هوادار وعضو:

ماده ۴: کسانی که آگاهی لازم را برای عضویت در حزب و یا سازمانهای وابسته داشته باشند می توانند به عنوان هوادار پس از کسب آموزش و تایید مراجع حزبی ، جهت عضویت به حوزه ها و یا سازمانهای وابسته معرفی شوند.

ماده ۵: عضو به فردی گفته می شود که ضمن داشتن تعهد به نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی ،مرامنامه و اساسنامه حزب را پذیرفته باشد و پس از طی دوره های آموزشی لازم ، صلاحیت او به تایید حزب رسیده باشد.

ماده ۶ :هر گاه تعداد اعضای حزب در یک محل به ۷ نفر برسد ،حوزه تشکیل خواهد شد . حداکثر اعضای یک حوزه ۱۳ نفر است .

ماده ۷ :حوزه محل تقویت بینش اسلامی ، سیاسی ،‌اجتماعی ،‌اقتصادی و فرهنگی و رشد اخلاقی ، علمی اعضاء ،تبادل اخبار و بررسی و تحلیل مسایل جاری ، ارایه پیشنهادها و راه حلهای مناسب و متقابل ، اجرای تصمیمات تشکیلاتی و همکاری در راه تحقق اهداف حزب است.

ماده ۸ :هر حوزه دارای یک رابط تشکیلاتی است که از سوی حزب تعیین و به حوزه معرفی می‌شود‌ رابط‌تشکیلاتی، تصمیمات سیاسی حزب را برای اعضاء حوزه اعلام و تشریح می نماید و پشنهادهای حوزه را به اطلاع حزب می رساند.

تبصره :‌ شرایط عضویت در حزب ،چگونگی انتخاب رابطین ، شکل اداره حوزه ها و نحوهتشکیل شورای روستا وشهرستان براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای اجرایی تهیه و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

فصل سوم – هیأت موسس:

ماده ۹: هیأت موسس گروهی است که بر مبنای مرامنامه و اساسنامه مشخص با مراجعه به مراجع قانونی جهت اخذ مجوز فعالیت ، اقدام به تشکیل حزب نموده است.

فصل چهارم – کنگره:

ماده۱۰: ‌کنگره عالترین مرجع تصمیم گیری حزب است که به دوشکل عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۱ : کنگره حزب هر سه سال یکبار تشکیل میشود .

تبصره :‌اعضای کنگره بر اساس آیین نامه مصوب کنگره قبل از میان اعضای حزب انتخاب می شوند .

ماده۱۲: دبیر کل با تصویب دو سوم اعضای شورای مرکزی حزب و با بنا به درخواست یک سوم اعضای واجد شرایط حضور در کنگره باید به تشکیل کنگره فو ق العاده اقدام نماید .

ماده۱۳:جلسات کنگره در تهران تشکیل می شود مگر آنکه شورای مرکزی تشکیل آن را در مکان دیگری       تصویب کند.

ماده۱۴: وظایف و اختیارات کنگره :

الف)تصویب مرامنامه و اساسنامه و تجدید نظر در آنها

ب)تهیه و تصویب آیین نامه انتخاب اعضای کنگره و کیفیت اداره آن .

پ)انتخاب اعضای شورای مرکزی

ت)بررسی گزارس دبیر کل در خصوص فعالیتهای حزب و تصویب خط مشی و برنامه های کلان حزب

ث)انحلال حزب با تصویب دو سوم اعضای کنگره

ج)انتخاب دو نفر برای عضویت در شورای داوری

چ)عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای شورای مرکزی

ماده ۱۵ : جلسات کنگره با حضور دو سوم اعضای کنگره رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول به حد نصاب ،مطابق آیین نامه چگونگی اداره کنگره عمل خواهد شد.

ماده۱۶: التزام عملی حزب به اسلام ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه به هیچ وجه قابل تغییر نیست و هر گونه انحراف از آن در حکم انحلال حزب است و ادامه استفاده از نام ، نشان و شخصیت حقوقی حزب صورت انحراف از مبانی اسلام ، خیانت مسلم و غیر قابل گذشت به حقوق همه کسانی است که در راه به وجود آوردن آن کوشیده اند .

فصل پنجم – ‌شورای مرکزی و دبیر کل

ماده ۱۷: شورای مرکزی حزب پس از کنگره عالی ترین مرجع تصمیم گیری است و مرکب ۳۰ عضو اصلی و ۱۵ عضو علی البدل می باشدکه توسط کنگره از میان اعضای حزب که خود را کاندیدای عضویت در این شورا می نمایند . برای سه سال انتخاب می‌گردند .

تبصره :‌در صورتی که حضور هر یک از اعضای شورای مرکزی در جلسات شورا به هر دلیلی مقدور نباشد ،‌اعضای علی البدل به ترتیب اولویت رای جایگزین خواهند شد.

ماده۱۸: وظایف و اختیارات شورای مرکزی:

الف)برنامه ریزی لازم جهت رشد و توسعه فعالیت های حزب

ب)تعیین مواضع حزبی و سیاستگذاری ،‌راهبری و هدایت کلیه ارکان حزب ،اعمال نظارت و کنترل های لازم

پ)تصویب آیین نامه ها ودستورالعمل های حزبی

ت)انتخاب معاونین دبیر کل ، سخنگوی حزب و مدیر مسئول نشریه بر مبنای پیشنهاد دبیر کل

ج)انتخاب دو نفر از اعضای شورای مرکزی جهت عضویت در شورای داوری

چ) انتخاب ۵ الی ۷ نفر به عنوان اعضای شورای سیاسی برای یک دوره یکساله

ح ) انتخاب ۷نفر از اعضای زبده حزب برای عضویت در شورای برنامه ریزی برای دوره‌یکساله

خ)ارایه پیشنهاد به کنگره جهت تغییرات لازم در مرامنامه و اساسنامه

د)بررسی و اتخاذتصمیم پیرامون مصوبات و پیشنهادات دفتر سیاسی و دفتر برنامه ریزی

ذ)تصویب شرح وظایف ونحوه اداره دفتر سیاسی ،‌دفتر برنامه ریزی ، شورای اجرایی و سایر شوراها و کمیته های جانبی

تبصره :‌انتخاب مجدد اعضای شورای سیاسی و شورای برنامه ریزی بلامانع است

ماده۱۹: دبیر کل

دبیر کل عالیترین مقام سیاسی و اجرایی حزب به شمار میرود که از میان اعضای شورای مرکزی حزب توسط شورای مرکزی برای مدت سه سال انتخاب می شود.

تبصره:انتخاب مجدد دبیر کل بلامانع است.

۲۰:وظایف و اختیارات دبیر کل

الف)انتخاب معاونین ،مدیران، و روسای سازمانها وابسته به حزب و پیشنهاد آن به شورای مرکزی برای تصویب

ب)عزل معاونین ،مدیران و روسای سازمانهای وابسته به حزب

پ)انتخاب دبیران و رابطین حزب در شهرستانها

ت)برگزاری کنگره

ث)پیشنهاد اعضای ستاد برگزاری کنگره به شورای مرکزی

ج)امضای اسناد تعهد آور مالی

چ)اعلام مواضع حزب در زمینه های مختلف

ح)مذاکره با رهبران احزاب و گروههای داخلی و خارجی در عالیترین سطح

خ)اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مالی حزب به صورت کلی

فصل ششم_ شورای داوری

ماده ۲۰: شورای داوری به منظور رسیدگی به تخلفات اعضای حزب تشکیل می شود

ماده۲۱: شورای داوری به ریاست دبیر کل و با حضور ۲ نفر به انتخاب کنگره و ۲ نفر به انتخاب شورای مرکزی تشکیل می شود

ماده ۲۲:وظایف و اختیارات شورای داوری:

الف)تهیه آیین نامه چگونگی اداره امور شورا و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء و ارایه آن به شورای مرکزی برای تصویب

تبصره :‌در این آیین نامه باید (نوع تخلفات مورد رسیدگی) و(مرجع تجدید نظر) تعیین شود.

ب)اتخاذ تصمیم و اعلام رأی در مورد اعضای متخلف.

فصل هفتم- شورای اجرایی:

ماده۲۳: شورای اجرایی به ریاست معاون هماهنگی و عضویت دیگر معاونین دبیرکل ، دبیر شورای سیاسی ،    دبیر شورای برنامه ریزی ، مدیر مسوؤل روزنامه ارگان حزب و رؤسای سازمانهای وابسته تشکیل می شود.

فصل هشتم- شورای عالی سیاست گذاری

ماده ۲۴: شورای عالی سیاستگذاری متشکل از آقایان کمالی،محجوب، سرحدی زاده، تاج الدین و خانم جلودارزاده و به منظور تهیه و پیشنهاد سیاستهای کلان حزب تشکیل میشود

تبصره: پیشنهاد شورای عالی سیاست گذاری پس از تصویب توسط شورای مرکزی لازم الاجرا می باشد

فصل نهم- سازمان های وابسته:‌

ماده ۲۵ : برای گسترش دامنه خدمات حزب به بدنه جامعه و گروههای مختلف مردم و جذب بیشتر و بهتر اقشار و گروههای مختلف صنفی و اجتماعی ،سازمانهای حزبی تشکیل می شوند و هر یک از این سازمانها می توانند برای پیگیری حقوق و مسایل و مشکلات گروههای صنفی و یا شغلی زیر مجموعه خود ( کانونها) و یا ( اتحادیه هایی) را تشکیل دهند .

تبصره :‌اساسنامه هر یک از این سازمانها باید به تصویب شورای مرکزی برسد .

فصل دهم – ‌امور مالی:

ماده۲۶:‌ هزینه های حزب از طریق( حق عضویت) ، (کمک های مالی اعضاء و علاقمندان) و ( هدایا) تأمین می شود

ماده ۲۷: درآمدها و هزینه‌های‌حزب دردفاتر قانونی ثبت و شرح آن در پایان سال‌مالی به شورای‌مرکزی ارایه می‌گردد.

تبصره : اسناد تعهدآور مالی به امضا معاون مالی خواهد رسید.

فصل یازدهم – ‌سایر:

ماده ۲۸: در صورت انحلال ؛اموال حزب بانظر کمیته ای که در آخرین کنگره به این منظور انتخاب                 می‌گردد،‌صرف امور آموزشی از طریق(دانشگاه اسلامی کار) و یا امور مربوط به بیکاران از طریق

( صندوق حمایت از بیکاران) خواهد شد.

ماده۲۹: این اساسنامه دارای۱۱ فصل و مشتمل بر۲۹ ماده، در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ در(سومین کنگره حزب) به تصویب رسیدوهر گونه تغییر در مفادآن به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰خواهد رسید.

 

   «مرامنامه حزب اسلامی کار»

هدف حزب(( برقراری عدالت اجتماعی))و((توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی))است که با اتکاء اعضا و هواداران حزب از طریق تعمیم سازماندهی میان اقشار و گروههای مختلف اجتماعی همچون جوانان ،زنان، کارگران ، کارمندان ، کشاورزان ، فرهنگیان ، دانشگاهیان ، و متخصصان ، دانش آموزان ، روحانیان ، مدیران ، اصناف و تحقق می یابد.

در این راستا حزب می کوشد در جهت تامین نیازهای اساسی مردم و با التزام به حق سرنوشت سازی آنها ، ضمن پاسداری از آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ امام خمینی (ره)ـ و شهدای گرانقدر و پیروی از رهبری معظم انقلاب، حامی تحکیم پایه های عقیدتی و بنیادین جمهوری اسلامی از راههای زیر باشد:

۱- فعالیت حزب در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲- استقرار عدالت اجتماعی از طریق تأمین حداقل زندگی برای همه، محو فاصله طبقاتی فاحش درمیان اقشار جامعه و مبارزه با تمامی مظاهر تبعیض.

۳-تکیه بر ارزش کار و ترویج فرهنگ صحیح آن و تاکید بر مفهوم واقعی کار به عنوان عملی ارزشی و یگانه ابزار راهبردی توسعه کشور، نفی هر گونه استثمار، تامین رفاه بیشتر نیروهای مولد جامعه و تلاش برای تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی .

۴-تلاش در جهت تحکیم واشاعه فرهنگ ناب و غنی اسلامی و جنبه های ارزشمند فرهنگ ملی و ایرانی وزدودن خرافات و کج اندیشیها از حوزه معارف دینی و سنن اجتماعی و صیانت از ارزشها و دستاوردهای انقلاب.

۵-ایجاد زمینه مساعد برای رشد فضیلتهای اخلاقی و فرهنگی بر پایه ایمان و تقوی و برنامه ریزی برای مبارزه ای قاطع و فراگیر علیه فساد اقتصادی، اداری و اجتماعی و همه ترویج کنندگان انحطاط اخلاقی.

۶-توسعه و تحکیم آزادیهای سیاسی و دفاع از آزادی احزاب، اجتماعات، قلم وبیان، افزایش آگاهیهای لازم جهت تأمین مشارکت اجتماعی لایه های مختلف جامعه، به ویژه جوانان از طریق گسترش تشکلهای غیر دولتی و انجمنهای مردمی و خودجوش ، تقویت فرهنگ بردباری سیاسی و تنظیم روابط با دیگر احزاب وگروهها بر مبنای احترام و حفظ حقوق متقابل.

۷-تحقق شایسته سالاری و کادر سازی برای اداره بهتر کشور با شناسایی نخبه گان از میان نیروهای مستعد و خلاق تمامی گروههای اجتماعی در سرتاسر کشور، به ویژه جوانان، زنان ونیروهای کار وارایه آموزشهای لازم و پرورش تواناییهای ایشان.

۸-دفاع از حقوق قانونی و صنفی اقشار مختلف اجتماع و حفظ اقلیتهای قومی و مذهبی کشور.

۹-ایجادزمینه مساعدوتأمین حضور فعال ومشارکت حقیقی و گسترده زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی وسیاسی کشور.

۱۰-اتکاء سیاستهای اقتصادی حزب براصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی، برمبنای سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی.

۱۱- موضع گیری قاطع علیه رباخواری ومبارزه ای پیگیر وقانونی با انحصارثروت، امکانات وموقعیتهای اقتصادی در دست افرادوگروههای خاص.

۱۲-حمایت از تولید ملی وایجادانگیزه همگانی و بسیج ملی تمامی نیروهاوامکانات موجودبرای افزایش کمی و کیفی تولیدکالاهای صنعتی وکشاورزی وگسترش خدمات مفید، بهینه سازی شبکه توزیع وبازرگانی کشورو توسعه صادرات غیرنفتی درراستای افزایش ثروت عمومی و رفاه همگانی، مهار تورم ودستیابی به استغال کامل.

۱۳-توسعه ((کشاورزی))به عنوان یکی از ضروری ترین و کاراترین محورهای رشد اقتصادی.

۱۴-((تأمین اجتماعی فراگیر))از محل درآمدهای عمومی برای همه اقشار مردم وایجاد امنیت خاطر به گونه ای که هیچ کس نگران آینده خود نباشد.

۱۵-حمایت از جوانان جویای کار تا زمان یافتن شغل متناسب با استعدادهاوتواناییهای ایشان از طریق پرداخت مستمری، پرورش مهارتها وگسترش آموزش های فنی و حرفه ای.

۱۶-اصلاح ساختاروشیوه های آموزشی کشور بر مبنا ی آخرین دستاوردهای علمی وآموزشی، تقویت تعلیم وتعلم مادام العمر، توسعه تحقیق وپژوهش وآموزشهای عمومی، عالی وفنی وحرفه ای متناسب با تقاضای بازار کار ونیازهای جامعه، به گونه ای که هر فرد در حیطه کار ی و شغلی خود از تخصص فنی ومهارت لازم برخوردار باشد.

۱۷-در نظر گرفتن محدودیتهای منابع طبیعی و مسایل والویت های زیست محیطی در تمام سیاستگذاریهاوعملکردها.

۱۸-تعمیم ورزش وتوسعه تفریحات سالم اجتماعی.

۱۹-حفظ استقلال، امنیت وتمامیت ارضی کشوراز طریق نفی هر گونه سلطه جویی وسلطه پذیری در سیاست خارجی وروابط بین المللی، دفاع از حقوق بشر وکرامتهای والای انسانهابه ویژه ملل آزادیخواه، داشتن روابطی دوستانه وصلح آمیز با دولتها واحزاب جهان به ویژه کشورهای اسلامی در جهت نیل به تشکیل امت واحده اسلامی.

۲۰-این مرامنامه در ۲۰ بنددر تاریخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ به تصویب سومین کنگره سراسری حزب رسید.هر گونه تغییر در مفاد آن مطابق قانون به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام می گردد.