به نام او که هر چه داریم از اوست بیانیه سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید مهر آغاز فعالیت مدارس، مراکز علمی و دانشگاهی کشور و شروع مجدد آموزش و پژوهش و رشد و بالندگی فرزندان این مرز و بوم است. نیک روشن است که دانشگاه ها و دانشگاهیان نقش موثر و بی بدیلی ...